Spaargeld beste af in oude sok

GRONINGEN - Spaartegoeden kun je maar beter van de bank halen en thuis in een oude sok bewaren. Die mening is bijna de helft van de Groningers toegedaan die tot nog toe de crisis-poll via de site van RTVNoord heeft ingevuld.
Hoogleraar economie aan de RUG, Jan Oosterhaven, verbaast zich hierover maar concludeert dat het gezien de lage rentestand misschien nog niet eens zo'n slechte optie is om je geld bij de bank weg te halen.

Noord Vandaag

In Noord Vandaag zullen donderdagavond ook de overige uitkomsten van de RTV Noord crisis-poll worden behandeld.