Maker namaaksite waterschap past website aan

GRONINGEN - De maker van de website wwww.hunzeenaas.com weigert de naam van deze site te veranderen. Waterschap Hunze en Aa's had hem dat gevraagd, omdat de website teveel lijkt op hunzeenaas.nl de échte website van het waterschap.
Op de namaak-site staat nu wel de mededeling dat het het niet om de site van Hunze en Aa's gaat. Bovendien staat er een link naar de echte site van het waterschap. Een woordvoerder van Hunze en Aa's laat weten dat het waterschap de aanpassingen voldoende vindt en daarom afziet van gerechtelijke stappen.