Subsidie voor Delfzijlster sportaccomodaties

© SXC Stock Exchange/Miroslav Sárièka
DELFZIJL - De gemeente Delfzijl krijgt een subsidie van 50.000 euro van de provincie voor herstructurering van de sportaccommodaties.
Vanwege de bevolkingskrimp moeten verschillende gemeenten nadenken over welke sportaccommodaties kunnen blijven bestaan en welke moeten worden afgestoten. Delfzijl wil de sportverenigingen bij deze keuze betrekken en en legt zelf ook 50.000 euro op tafel voor het project, dat wordt begeleid door het Huis voor de Sport Groningen.