Bewoners eisen snelle reparatie straatverlichting

GRONINGEN - Bewoners van drie straten in de wijk De Wijert in Groningen hebben al een week geen straatverlichting.
Het gaat om de Vondellaan, de Werumeus Buningstraat en de Couperusstraat. De bewoners voelen zich onveilig en verlangen dat de gemeente zo snel mogelijk de storing verhelpt.
Maar de gemeente maant de bewoners tot geduld: sinds de afgelopen winter is er een achterstand bij het repareren van kapotte straatlantarens in de stad. Volgens de dienst RO/EZ bedraagt die momenteel twee weken. Storingen worden op volgorde van aanmelding afgehandeld, tenzij het een gevaarlijke situatie betreft, zoals een onveilige kruising.
De bewoners zijn niet van plan het erbij te laten zitten en overwegen de kwestie bij de gemeenteraad aan te kaarten. Eerder dit jaar drong de fractie van de ChristenUnie bij het college van B&W aan op een snellere afhandeling van storingsmeldingen.