Leger des Heils krijgt eigen museum

GRONINGEN - Het Leger des Heils in Groningen is bezig met de voorbereidingen voor een eigen museum.
In het museum wordt de geschiedenis van het Leger des Heils tentoongesteld aan de hand van foto's en allerlei attributen, die verzameld zijn door kerkvoorganger Egbert Wubbema. Ze worden uiteindelijk tentoongesteld in het kerkgebouw van het Leger des Heils in Groningen.
De verwachting is dat het museum in oktober open zal zijn voor publiek. Het wordt het eerste museum in Nederland waar de geschiedenis van het Leger des Heils te zien zal zijn, al heeft Amsterdam wel een Majoor Bosshardt Museum.