Provincie heeft 3 miljard euro nodig om de natuur te herstellen: ‘Aanpak gaat impact hebben’

Een Groningse Boer op het land
Een Groningse Boer op het land © Geert Jan Darwinkel/RTV Noord
De provincie Groningen heeft uitgewerkt wat er nodig is om de natuur in de provincie aan te pakken. Dat plan moet de provincie maken in opdracht van het Kabinet in Den Haag in het kader van de wet stikstof en natuurverbetering.
Landbouwgedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) heeft de boel op een rij gezet en is tot de conclusie gekomen dat er 3 miljard euro nodig is om de natuur in onze provincie vlot te trekken. ‘Er komt een ontzettend grote verandering aan door de opgaven die we hebben rondom stikstof, klimaat en water. Dat betekent dat we gebieden in onze provincie anders moeten inrichten.’

Groningse natuurproblemen

De manier waarop er dingen moeten veranderen is nog onderwerp van gesprek. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van verzilting langs de Waddenkust en het effect van mest en gewasbescherming op het water in de Veenkoloniën. ‘We moeten dus oplossingen bedenken om daar de kwaliteit van het water op peil te laten houden’, zegt Hamster. ‘Wat betreft verzilting moeten we nadenken over een nieuwe aanpak. We kunnen nu nog tegendruk geven met het gebruik van zoet water, maar de vraag is hoe lang we dat kunnen volhouden en voor welke prijs.’ Ook moeten er wellicht stukken grond worden geruild of aangekocht. Het uitkopen of verplaatsen van bedrijven kan ook een gevolg zijn van de aanpak die de provincie voorstaat.

Bijeenkomsten met inwoners

Hamster benadrukt dat de plannen die tot nu toe zijn gemaakt niet in beton zijn gegoten. Er zullen de komende tijd op verschillende plekken informatieavonden zijn om de gevolgen van de plannen te bespreken. ‘We merken dat mensen wel beseffen dat er wat moet gebeuren, maar ja… het is wel vervelend als je naast jouw perceel een icoontje ziet staan. Dat vraagt dus om goede duiding en goede gesprekken.’
De gevraagde 3 miljard euro moet komen uit een pot waar het kabinet in totaal 24 miljard euro in heeft zitten. Die pot met geld is voor de aanpak van milieu en stikstof voor heel Nederland. ‘Het risico is aanwezig dat er niet genoeg geld in die pot zit. De uiteindelijke optelsom van alle provincies is niet onze verantwoordelijkheid. Wij moesten de gevolgen van de veranderingen vormgeven en dat hebben wij gedaan.’

Niet zes, maar één jaar

Hamster liet al eerder weten dat stikstof niet het grootste probleem in de provincie is. De kwaliteit van het water zal volgens de bestuurder een groter dossier worden. ‘We zullen daar echt de nodige zaken moeten gaan doen en dat gaat impact en consequenties hebben.’ Het plan dat Hamster naar Den Haag gaat sturen, wordt ook wel een gebiedsplan genoemd. ‘Normaal gesproken duurt zo’n proces zes jaar. We proberen dit nu in ongeveer een jaar te doen. Met stoom en kokend water proberen we de beste keuzes te maken. De te maken keuzes moeten we echt samen met de gebieden gaan bepalen.’ Hamster heeft de provincie opgedeeld in zeven gebieden.