NCG kan aanmelding Publieke Nieuwbouwregeling zonder akkoord bewoner stopzetten

De Raad van State
De Raad van State © Raad van State
Als de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanmelding voor de Publieke Nieuwbouwregeling afkapt, kan de aanmelder daar weinig tegen beginnen. Een inwoner van Farmsum is het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, maar die gaf de NCG gelijk. De Raad van State boog zich dinsdag over de zaak.
Met de Publieke Nieuwbouwregeling kunnen eigenaren of ontwikkelaars een vergoeding aanvragen voor extra kosten vanwege maatregelen die nodig zijn om aardbevingsbestendig te bouwen.

Verschil tussen aanmelding en aanvraag

Het proces begint bij de NCG en na de aanmelding start een intakegesprek. 'Als de NCG zegt: dit gaat 'm niet worden, dan wordt de aanmelding stopgezet', aldus een jurist namens de NCG. Het stopzetten gebeurt in overleg met de aanmelder, maar die kan daar geen bezwaar tegen maken. De jurist kon niet zeggen hoeveel zaken over bevingsbestendig bouwen daardoor niet zijn doorgezet.
Als er schriftelijke stukken over de nieuwbouwkosten op tafel worden gelegd, dan is er sprake van een aanvraag. Een aanvrager kan tegen een afwijzing wel bezwaar maken. De Farmsumer, die dinsdag zelf niet aanwezig was, is zover niet gekomen en stapte naar de rechtbank Noord-Nederland. Hij is het er niet mee eens dat burgers al in de voorfase een dichte deur krijgen, maar de rechtbank is van mening dat het systeem niet in strijd is met de wet.

Regeling gaat op de schop

Na de zomer wordt de regeling op een belangrijk punt gewijzigd. De aanvraag hoeft dan niet meer acht weken voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden. De subsidie kan ook worden aangevraagd nadat de werkzaamheden al zijn afgerond. De NCG wil het aanmeldsysteem niet laten vallen, maar wil wel af van de onduidelijkheid over rechtsbescherming.
De uitspraak van de Raad van State volgt.