Raad van State haalt streep door kolencentrale RWE

DEN HAAG - De Raad van State heeft de vergunningen voor de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven vernietigd. Dit betekent dat er geen bouwactiviteiten plaats mogen vinden, maar de provincie moet besluiten of de bouw daadwerkelijk wordt stilgelegd.
De vergunningen, waar de Raad van State een streep door heeft gehaald, zijn in 2008 verleend door de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies Groningen en Friesland in het kader van de Natuurbeschermingswet. Volgens het Raad is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor onder meer de Waddenzee en de Waddeneilanden.
Er wordt al drie jaar gebouwd in de Eemshaven. De centrale moet de grootste van Nederland worden en kost 2,6 miljard euro.

Reactie Greenpeace

Greenpeace is zeer tevreden met de uitspraak van de Raad van State. De milieuorganisatie gaat er vanuit dat RWE/Essent de bouw van de kolencentrale nu stillegt. Greenpeace vreest niet voor een nieuwe vergunningaanvraag door de energiemaatschappij. Die heeft geen kans van slagen, omdat een kolencentrale teveel schade aanricht aan de natuur op die plek, zo zegt woordvoerder Rolf Schipper.

Reactie RWE/Essent

RWE/Essent is zwaar teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Het bedrijf kan nog niet zeggen hoe het nu verder moet. RWE/Essent bestudeert op dit moment welke gevolgen de gecompliceerde uitspraak voor de kolencenrale kan hebben.

Reactie Provincie Groningen

De provincie Groningen laat weten kennis te hebben genomen van de uitspraak en gaat nader onderzoek doen. Gezien de complexe materie verwacht het college binnen enkele dagen een reactie te kunnen geven op de uitspraak van de Raad van State.