Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee afgewezen

DEN HAAG - Naast de vergunningen voor de kolencentrale van RWE/Essent heeft de Raad van State ook het tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul van de hoofdvaarweg Eemshaven-Noordzee vernietigd.
Tegen het besluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat waren onder meer de Waddenvereniging en een groot aantal inwoners en bedrijven uit Duitsland in beroep gegaan. Het tracébesluit zou onvoldoende waarborg bieden voor een veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Zo zou de Doekegat Reede, een noodankerplaats waar schepen die afhankelijk zijn van het getijdesysteem voor anker kunnen gaan in geval van een calamiteit, niet toegankelijk zijn gemaakt voor bulkschepen met een grote diepgang.

Baggerwerkzaamheden uitgesteld

Rijkswaterstaat, de eigenaar van de vaargeul, zegt geen mogelijkheid te zien om de geplande aanbesteding voor de baggerwerkzaamheden op dit moment door te laten gaan.
Gepland was om komende wintermaanden de harde keileembulten, die nog stammen uit de ijstijd, in de buurt van de vaargeul van de bodem te verwijderen. Deze werkzaamheden mogen alleen gedurende de wintermaanden worden verricht, omdat het water tijdens de klus enorm vertroebelt waardoor de voedselketen in gevaar dreigt te komen.
Volgens omgevingsmanager Frank Steyaart van Rijkswaterstaat ziet het er dan ook naar uit dat de geplande baggerwerkzaamheden mogelijk ten minste een jaar vertraging zullen oplopen.