Docent en Hanzehogeschool treffen schikking na jarenlang geschil

De Hanzehogeschool
De Hanzehogeschool © RTV Noord
Een docent en de Hanzehogeschool Groningen stonden woensdag tegenover elkaar in het gerechtshof in Leeuwarden. De docent wil dat vijf me too-gerelateerde klachten uit zijn personeelsdossier worden gehaald. Volgens hem gaat het om leugens. Hij vroeg het hof om de vijf klagers - drie oud-studenten en twee collega's - onder ede te horen.
Zover komt het niet: de partijen troffen op de gang een schikking en de docent trok zijn hoger beroep in.

Me too

Bij de klachten gaat het niet om fysieke gedragingen, maar om andere verdenkingen. Naast de vijf klagers zou ook de toenmalige decaan een me too-beschuldiging hebben gedaan; de docent had tijdens een afstudeerplechtigheid seksueel getinte opmerkingen gemaakt. De docent vindt de klachten leugenachtig. De aantijgingen zouden volgens hem ook niet door de Hanzehogeschool zijn geverifieerd. De docent deed aangifte tegen negen personen die betrokken zouden zijn geweest bij het verzinnen van de klachten, waaronder de toenmalige decaan. Verder verdenkt hij nog eens acht personen van smaad.

Fraude

Het conflict tussen de docent en zijn werkgever begon eind 2019. Toen waren de vijf klachten nog niet aan de orde. De docent stelt dat er destijds fraude is gepleegd bij de accreditatie van de vierjarige bacheloropleiding International Business School. Er zouden scriptiebeoordelingsformulieren zijn vervalst. Hier waren 36 personen bij betrokken, aldus de docent die naar eigen zeggen als enige leerkracht weigerde om mee te werken.
In december 2020 begon de Hanzehogeschool hem het leven zuur te maken, zo beweert de docent. Hij werd geconfronteerd met 23 klachten. De docent stelt dat hij ze allemaal heeft weerlegd, waarna de school ze terugtrok. Maar er waren ook nog vijf andere klachten, volgens de docent met een me too-strekking. Deze staan in zijn personeelsdossier.

Minister

De docent wil dat ze eruit gehaald worden. De klachten kunnen volgens hem gevolgen hebben voor zijn carrière in Nederland. 'Als het kabinet Rutte over drie jaar valt en ik word gevraagd om minister te worden, moet ik mij verdedigen in het openbaar tegen klachten waarin bewezen leugens staan', zei hij woensdag in het gerechtshof. Hij was in hoger beroep gegaan nadat de rechtbank hem afgelopen december geen gelijk gaf.
Ik heb zelden meegemaakt dat iemand zo keurig behandeld is
Advocaat Hanzehogeschool
Gesprekken tussen de docent en de Hanzehogeschool eind november 2022 leverden niks op. In januari van dit jaar was ook een gesprek met de huidige decaan en de directe leidinggevende van de docent niet vruchtbaar. Op 17 mei liet de docent per brief aan zijn leidinggevende weten dat hij zijn dienstverband per 1 september opzegt. Er zou in zijn ogen sprake zijn van een onveilige werksituatie. Vlak daarna stuurde hij een e-mail met zijn beslissing naar de decaan. Daarin noemt hij 53 personen tegen wie hij aangifte wil doen vanwege strafbare feiten, waaronder de vermeende fraude, bij naam. Dat hij deze e-mail doorstuurt naar tientallen collega's is voor de Hanzehogeschool reden om hem per direct te schorsen.

Bedrag met zes nullen

De Hanzehogeschool was volgens hun advocaat begin dit jaar bereid om een gebaar te maken richting de docent. 'Maar hij wilde een bedrag met meer dan zes nullen. Dan houdt het op', aldus de raadsman in het hof. Hij snapt niet waarom de docent in hoger beroep is gegaan. De klachten zouden hem niet schaden. Zo deelt de school zijn personeelsdossiers nooit met derden en wordt een dossier vernietigd bij vertrek van een werknemer. De school benadrukt dat de klachten ook niet hebben geleid tot sancties. Het is na het horen van de docent bij een aantekening gebleven.
'Ik heb zelden meegemaakt dat iemand zo keurig behandeld is', aldus de advocaat van de Hanzehogeschool over de opstelling van de onderwijsinstelling richting de docent. 'Hij heeft de kans gekregen om zich te verbeteren.' De advocaat vindt het paradoxaal dat de docent juist zelf actief de pers heeft opgezocht in de aanloop naar het hoger beroep. Dit staat volgens de school haaks op zijn vrees dat het conflict op straat zou komen. 'Het is complete waanzin', aldus de advocaat van de school. Dat de docent de e-mail over zijn ontslag naar de decaan met veel collega's heeft gedeeld, toont volgens de raadsman ook 'een gebrek aan zelfreflectie' aan.
Na een uur onderhandelen op de gang waren beide partijen eruit. De docent trekt zijn hoger beroep in. Details van de schikking wilden zij niet delen met het hof vanwege de aanwezige pers. De advocaten handelen het nu schriftelijk af. De docent heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden in het buitenland.
Reactie van de Hanzehogeschool over de vermeende accreditatiefraude, waar het conflict mee begon:

Recent intern onderzoek heeft uitgewezen dat in 2019 een bepaald aspect van de accreditatie van een van onze opleidingen anders had gemoeten. We betreuren dit. De uitkomsten van het interne onderzoek zijn aanleiding om de interne procedures aan te scherpen. Om redenen van transparantie zijn de NVAO en de Onderwijs Inspectie geïnformeerd. Vanzelfsprekend zetten we de benodigde stappen om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie in de toekomst wordt voorkomen. We zien geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de opleiding of om aan te nemen dat het eindoordeel anders zou zijn geweest. Als er zorgen waren over de kwaliteit van de opleiding zou dat ook uit andere zaken zijn gebleken. De accreditatiecommissie was zeer positief. Een recente tussenrapportage laat dit beeld ook zien.