Basisschool De Hasselbraam verhuist tijdelijk naar andere plek in Leek

Basisschool De Violier in Leek
Basisschool De Violier in Leek © Jan Been/RTV Noord
De openbare basisschool De Hasselbraam verhuist van juli tot en met mei volgend jaar in zijn geheel naar De Oldeborg in Leek. De tijdelijke verhuizing is nodig, omdat De Violier, waar De Hasselbraam deel van uitmaakt, binnenkort wordt uitgebreid. Tijdens de werkzaamheden is er te weinig ruimte om alle leerlingen onderdak te bieden.
De Violier in de nieuwbouwwijk Oostindie groeit sterk en krijgt er zes lokalen bij. Naast de Hasselbraam is ook cbs Van Panhuys in De Violier gehuisvest. De uitbreiding begint al binnenkort. In overleg tussen beide scholen en de medezeggenschapsraad is gekozen voor een verhuizing van De Hasselbraam. De ouders zijn inmiddels ingelicht over de verhuizing.

Aanpassingen

De Oldeborg is een gebouw van RSG De Borgen. De scholengemeenschap heeft het pand niet meer nodig, omdat de leerlingen worden ondergebracht in de gebouwen Lindenborg en Nijeborg. Daarmee komt De Oldeborg beschikbaar voor de leerlingen van De Hasselbraam.
Het gebouw moet nog wel worden aangepast als basisschool. Zo moeten er kleutertoiletten komen, moet het schoolplein veilig worden ingericht en speeltoestellen worden geplaatst.

Ophef

Vorig jaar ontstond ophef onder de ouders van beide scholen, omdat er sprake was van een mogelijke tijdelijke verhuizing van leerlingen naar een leegstaande school De Delta in Zevenhuizen. Ouders zagen dat niet zitten onder meer vanwege de reistijd en de in hun ogen onveilige weg langs het water. Een actie leverde destijds meer dan zeshonderd protesthandtekeningen op.