'Guerilla-tuinier' slaat toe bij Euroborg

GRONINGEN - Guerilla-tuinieren, ofwel het aanleggen van een tuin op plekken waar het officieel niet mag. Buitenstaanders klinkt het wellicht vreemd in de oren, maar voor Geert Baven uit Groningen is het een 'way of life'.
Guerilla-tuiniers zijn vooral actief in stedelijke gebieden, omdat ze vinden dat de stad wel wat meer groen kan gebruiken. Baven is actief op een braakliggend stuk grond naast de Euroborg in Groningen.
Dit is eigenlijk verboden, maar volgens hem moet het terrein nodig worden opgefleurd. Daarom zaaide hij daar deze week klaprozen. De gemeente is op de hoogte van Bavens tuinieracties, maar laat hem tot nu toe z'n gang gaan.