Bleker wil vervuiling Eems en Dollard aanpakken

TERMUNTEN - Nederland en Duitsland werken samen aan een plan om de kwaliteit van het water in de Eems/Dollard te verbeteren. Het plan moet over een jaar of twee klaar zijn.
In een groot deel van het jaar is er geen leven in de Eems-Dollard mogelijk vanwege het vele slib.
Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze week vanaf een boot van Rijkswaterstaat het gebied in ogenschouw genomen. Hij vindt dat de vervuiling moet worden aangepakt, maar tekent daarbij wel aan dat rekening moet worden gehouden met de bedrijven aan beide zijden van de rivier. Ook de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld over de waterkwaliteit en wil dat er wat aan gedaan wordt.
Een bijkomend probleem is dat er van een deel van de Eems niet bekend is of het onder Duits of Nederlands beheer valt. De grens in het gebied is nog steeds niet definitief vastgesteld.