Ouderenzorg doet noodkreet aan de minister: 'Haal ons het mes van de keel'

Steeds meer ouderen hebben thuis zorg nodig
Steeds meer ouderen hebben thuis zorg nodig © ANP
Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug. Die oproep doen ouderenorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland in een brandbrief aan minister Helder (Langdurige Zorg).
'Voorkom verdere uitholling van de ouderenzorg en geef de transitie van de zorg zuurstof. In het belang van ouderen, onze medewerkers en vrijwilligers.' Dat is de noodoproep van 27 ouderenzorgorganisaties, waaronder alle organisaties in Groningen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op om in de vijftien weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen.

100 miljoen tekort

De ouderenzorgorganisaties waarschuwen de minister voor de financiële problemen die opdoemen aan de horizon. Gezamenlijk verwachten de organisaties in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen.
Roeli Mossel, directeur-bestuurder van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), legt uit dat het aantal ouderen toeneemt terwijl het aantal mensen dat in de zorg werkt afneemt. Tegelijkertijd wil de overheid gaan korten. Mossel: 'Terwijl wij onze energie volop zouden moeten gaan steken in het aankunnen van de verandering die maatschappelijk aan de orde is.'

Transitie in de zorg

Volgens Mossel staan we voor een grote transitie in de zorg. Het aantal ouderen groeit, maar er komen geen verpleeghuizen bij. Steeds meer mensen met een hulpvraag blijven thuis wonen.
Een ontwikkeling die iets vraagt van de hele samenleving. Inzet van zorgorganisaties en professionals, maar ook meer informele zorgt vanuit naasten of buurtgenoten. En het inzetten van nieuwe zorgtechniek.
Om deze transitie in goede banen te leiden is geld nodig. Mossel: 'We moeten allemaal wennen aan de persoon die naast ons woont met grote hulpvraag. Geef ons de ruimte om die periode door te gaan. Dat kan met het budget van de afgelopen jaren, maar ga ons niet korten.'
Gekort

Het landelijke budget voor langdurige zorg zal tussen nu en 2026 drie procent worden gekort. Daarnaast krijgen de zorginstellingen minder geld voor vastgoed, zijn er hogere uitgaven voor energie en komt er geen compensatie voor de looneisen van vijftien procent. Kortom: stijgende kosten, dalende inkomsten.

Korten betekent volgens Mossel verlies van kwaliteit van zorg. Waar bijvoorbeeld op een afdeling voor mensen met dementie nu twee medewerkers staan, moet je terug naar één. 'Dat doet ook iets met de werkdruk, waardoor je de kans loopt dat nog meer mensen de sector gaan verlaten.' Maar het betekent ook dat er onvoldoende aan de transitie gewerkt kan worden.

Het gaat de hele samenleving aan

Want met alleen geld vanuit de overheid ben je er niet. 'Het gaat ons allemaal aan. Als we geluk hebben worden we allemaal oud, of we hebben ouders die zorg nodig hebben. Onze samenleving zal in de toekomst anders moeten omgaan met mensen met een hulpvraag', zegt Mossel.
Die bewustwording ontstaat door als zorgorganisatie bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met mensen over de veranderende samenleving en de toename van mensen die zorg nodig hebben. Door samen na te denken hoe we samen willen leven.
Mossel: 'Door samen na te denken over hoe we samen willen leven ontstaat een positieve flow en groter vangnet. Want niemand wil niet van betekenis zijn voor een ander.'