Studenten slepen Rijksuniversiteit Groningen voor de rechter

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen wordt, samen met zeven andere Nederlandse universiteiten, voor de rechter gesleept.
Een groep studenten, verenigd in de Stichting Collectieve Actie Universiteiten, is naar de rechter gestapt vanwege het hoge collegegeld voor een tweede studie. In Groningen kost zo'n tweede studie ruim 14.000 euro. De studenten willen dat dit bedrag verlaagd wordt naar 5.500 euro.
De Stichting Actie Collectieve Universiteiten zal de rechter vragen om het opschorten van de regeling voor de duur van de rechtszaak. Als de studenten een bodemprocedure beginnen, kan de zaak jaren duren en dat betekent dat de studenten in die tijd maximaal 5.500 euro hoeven te betalen.
De studenten zijn ervan overtuigd dat ze winnen, omdat de universiteiten verschillende bedragen vragen voor de tweede studie. Deze willekeur zal de rechter niet toestaan, zo denkt de Stichting Actie Collectieve Universiteiten.