Kort geding om bouwstop kolencentrale

© Joop Tap
GRONINGEN - Greenpeace en Natuur en Milieu stappen naar de rechter om de provincie Groningen te dwingen de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven stil te leggen.
De provincie is niet ingegaan op een ultimatum van beide milieuorganisaties, dat maandagnacht afliep. Het kort geding dient waarschijnlijk later deze week.

Reactie provincie

Door de vernietiging van de natuurvergunningen vorige week door de Raad van
State is de bouw van de centrale formeel illegaal. De provincie rekent er
echter op dat een nieuwe vergunning de eindstreep wel zal halen en is
daarom niet van plan om het miljardenproject in de Eemshaven stil te leggen.
Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg meldt dat hij niet onder de indruk is van een gang naar de rechter. De provincie kan de bouw alsnog legaliseren door een gedoogvergunning af te geven, zegt hij. De GroenLinks-gedeputeerde zit trouwens in een spagaat: persoonlijk is hij tegen nieuwe kolencentrales, maar het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten staat daar lijnrecht tegenover.