Instellingen

Steunfraude niet bestraft

© wikipedia

GRONINGEN - De rechtbank heeft een man en een vrouw uit de stad Groningen schuldig bevonden aan steunfraude. Omdat het om een klein bedrag ging, krijgt het stel geen straf opgelegd.

Justitie ging er in eerste instantie van uit dat de 49-jarige vrouw en de 53-jarige man twee jaar lang ten onrechte allebei een uitkering hadden gekregen. Uit onderzoek bleek dat ze samenwoonden terwijl ze de Sociale Dienst daar niet van op de hoogte hadden gesteld. Op die manier zouden ze ten onrechte ruim 30 duizend euro aan uitkeringsgelden hebben gekregen.

In een procedure bij de bestuursrechter bleek echter dat de twee slechts twee maanden daadwerkelijk samen hebben gewoond zonder dit op te geven. Justitie eiste voor die twee maanden vandaag een werkstraf van twintig uur.

De rechtbank meent echter dat een dergelijke straf niet terecht is omdat een dergelijke korte periode normaal niet zou leiden tot een rechtszaak. De rechter legde daarom een zogenaamde schuldigverklaring zonder straf op.

Het stel moet de ten onrechte verstrekte uitkering over twee maanden wel terugbetalen.