Onderzoek naar oud-professor RUG

TILBURG - De Tilburgse commissie die de werkwijze van de in opspraak geraakte professor Diederik Stapel onderzoekt, betrekt daarin ook zijn periode aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Stapel was van 2000 tot 2006 verbonden aan de RUG. Hij bekleedde er zelfs een bijzondere leerstoel.
Tegenwoordig werkt hij voor de Universiteit van Tilburg maar daar is hij weggestuurd wegens malversaties in zijn publicaties. De hoogleraar Cognitieve Sociale Psychologie zou in zijn publicaties gebruik hebben gemaakt van verzonnen gegevens.
De hoogleraar Cognitieve Sociale Psychologie zou gebruik hebben gemaakt van verzonnen gegevens.