Instellingen

Tweede Kamerdebat over steun krimpregio's

GRONINGEN - Er komt een debat in de Tweede Kamer over steun voor krimpregio's.

Dat gebeurt op verzoek van de Pvda en de VVD. De partijen willen dat het kabinet blijft investeren in Groningen, Limburg en Zeeland. Aanleiding is het advies van het Planbureau voor Leefomgeving. Daar staat in dat er niet langer moet worden geïnvesteerd in krimpgebieden. Er zou meer Rijksgeld moeten naar economisch sterke gebieden als de Randstad.

Het krimpdebat in de Tweede Kamer is binnen 2 weken.