Instellingen

Taxichauffeurs winnen zaak tegen werkgever

GRONINGEN - Negen taxichauffeurs die in dienst waren van het failliete Taxibedrijf Batterman BV hebben recht op achterstallig loon.

Ze hebben het kort geding daarover gewonnen. Het taxibedrijf maakte een doorstart onder een nieuwe naam, maar volgens de rechter is er in feite sprake van een voortzetting van het oude bedrijf. Dat betekent dat de taxichauffeurs in dienst zijn gebleven en recht hebben op doorbetaling totdat het dienstverband op een rechtsgeldige manier wordt beëindigd.