Kerk Saaxumhuizen in de steigers

© Jaap Elevelt/Groningen in Beeld
SAAXUMHUISEN - De 13e eeuwse kerk van Saaxumhuizen wordt op dit moment gerestaureerd.
Aan de restauratie is jaren van voorbereiding vooraf gegaan. Het opknappen van met name de toren is hard nodig. Er zitten gaten in de leibedekking en stukken van de houten omloop kwamen naar beneden. De ijzeren en houten balken worden hersteld, het lei- en loodwerk wordt vernieuwd en de omloop wordt gerestaureerd. In de kerk wordt het pleisterwerk vernieuwd. Begin 2012 moet de restauratie klaar zijn.