Boeren zitten omhoog met mestoverschot

GRONINGEN - Veel boeren zitten omhoog met een mestoverschot.
Door het natte weer kan er nog geen gras worden ingekuild en zolang dat niet is gebeurd, mag er geen mest worden uitgereden. Daar komt bij dat de mest alleen deze week nog mag worden uitgereden. Daarna mag dat weer pas volgend voorjaar.
Boerenorganisatie LTO Noor adviseert haar leden contact op te nemen met boeren in de regio, die wel nog de mest kunnen gebruiken. Daardoor wordt voorkomen dat de mestbassins te vol raken.