Presentatie voorlopig ontwerp zuidelijke ringweg

© Reinder Smith
GRONINGEN - Het projectbureau Aanpak Ring Zuid presenteert op dinsdag 27 september het voorlopige ontwerp van de zuidelijke ringweg in Groningen.
Bezoekers van de bijeenkomst krijgen eerst het plan te zien, waarna ze in kleine groepjes kunnen praten over het project. Daarbij komen ook de bereikbaarheid van de stad tijdens de werkzaamheden en de effecten op het milieu aan bod.
Het voorlopige ontwerp van de zuidelijke ringweg wordt diezelfde dag ook voorgelegd aan de gemeente, de provincie en aan vier platforms van omwonenden, bedrijven en weggebruikers.