Bouw biomassavergister Suikerunie begonnen

In Hoogkerk is de bouw begonnen van een biomassavergister van Suikerunie. De vergister levert biogas.
De biomassavergister komt verrijst tegenover suikerfabriek Vierverlaten in Hoogkerk. Een groot deel van de resten die tijdens de campagne van de verwerkte bieten overblijven worden daar omgezet in gas. Het gaat dan opm bladmateriaal en afgeborken stukjes biet en dergelijke. Door dat te vergisten gaat er vrijwel niets meer van de bieten verloren.
De vergister kan jaarlijks zo'n 7000 huishoudens van (bio)gas voorzien.