Provincie Groningen krijgt minder geld van het Rijk

GRONINGEN - De provincie Groningen krijgt de komende jaren minder geld van het Rijk. Dat blijkt volgens gedeputeerde William Moorlag uit de Miljoenennota. Alle provincies moeten rekening houden met een lagere bijdrage uit het Provinciefonds.
Voor het komend jaar ontvangt de provincie Groningen driekwart miljoen euro minder van het Rijk Er was wel rekening gehouden met een lagere bijdrage, maar Moorlag had verwacht een hogere bijdrage te krijgen dan nu het geval is. De gedeputeerde verwacht dan ook dat de provincie de komende jaren extra moet bezuinigen.
Het is volgens Moorlag nog te vroeg om aan te geven op welke beleidsterreinen bezuinigd moet worden. Dat komt ook omdat er nog een aantal onzekerheden zijn. Zo wordt er ruim een jaar onderhandeld over de korting op de bijdrage voor Natuur & Landschap.

Reactie VNO-NCW Noord

VNO-NCW Noord kan zich in grote lijnen vinden in de Miljoenennota. De werkgeversorganisatie vindt het verstandig dat er wordt gekozen voor een sterk bedrijfsleven. Ook is VNO-NCW Noord blij dat ondernemers vanaf 2013 niet langer de heffing voor de Kamer van Koophandel hoeven te betalen. Dit bespaart het bedrijfsleven volgens directeur Lambert Zwiers op jaarbasis zo’n elf miljoen euro.