Stemming over centrumplannen Leek/Nietap

LEEK/NIETAP - Hoe gaat het centrum van Leek en Nietap eruit zien? Op die vraag mogen de inwoners van de aan elkaar grenzende dorpen binnenkort via een internetstemming antwoord geven.
Na verscheidene brainstormsessies zijn vier centrumontwerpen overgebleven. Deze worden maandagavond gepresenteerd en daarna hebben de burgers twee weken de tijd om te stemmen op hun favoriete plan. Als meer dan tien procent van de stemgerechtigden opkomt, is de uitslag geldig. Anders neemt de gemeenteraad een beslissing.