Wethouder wekt spijbelaars

GRONINGEN - Wethouder Elly Pastoor van Groningen heeft maandag 30 midddelabare scholieren gebeld, die op school zouden moeten zitten, maar er niet waren.
Pastoor wil met haar belactie aandacht vestigen op het belang van een schooldiploma.
Het aantal spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters is de laatste jaren flink afgenomen, maar beloopt in de loop van het schooljaar toch nog altijd tien procent. De afgelopen jaren verschenen er zo'n 100 leerlingen niet op school op de eerste schooldag, nu waren dat er 30. Dat komt doordat de scholen zelf veel aandacht hebben besteed aan de belactie.
Van de 30 verzuimers kreeg Pastoor er 10 aan de lijn, maar de meeste hadden een geldige reden voor hun verzuim.