Instellingen

Veel werk voor nog enkele kompasstellers

DELFZIJL - Hoewel het beroep van kompassteller lijkt uit te sterven door de inzet van modernere navigatiemiddelen, is er nog voldoende werk voor de specialisten die vanuit Delfzijl opereren.

Er zijn nog zo'n acht of negen kompasstellers actief in Nederland. Zij corrigeren de afwijkingen van scheepskompassen. Dat moet, omdat het metaal in het schip het aardmagnetisme kan verstoren en een klassiek kompas is nog steeds verplicht. Als de nood aan de man komt moet het kompas volledig inzetbaar zijn als navigatiemiddel.

Het is een nauwkeurig klusje. Een kompas stellen gebeurt door het schip alle windrichtingen op te laten draaien. Vrachtschepen krijgen daarbij hulp van sleepboten. Met behulp van ijkpunten in de buurt, zoals de schoorsteen van de centrale in de Eemshaven, of de kerktoren van Farmsum, wordt vervolgens het kompas gesteld.