Oost-Groningse gemeenten accepteren krimp

WINSCHOTEN - De zeven Oost-Groningse gemeenten bundelen de krachten om met krimpende bevolkingsaantallen om te gaan.
Uitgangspunt is dat de krimp als een voldongen feit wordt geaccepteerd.
De gemeenten hebben een woon- en leefbaarheidsplan gepresenteerd. Door samen met de 140.000 inwoners te zoeken naar oplossingen hopen de gemeenten Oost-Groningen, ondanks de afnemende bevolking, leefbaar te houden. Een nog te benoemen projectleider krimp moet de kar gaan trekken.