Schoolstrijd laait op in Groningen

© Jos Schuurman/FPS
GRONINGEN - De christelijke partijen in de gemeente Groningen vinden dat het bijzonder onderwijs óók recht heeft op extra geld, als het openbaar onderwijs dat krijgt. Daarmee reageren ze op de PvdA-fractie, die dat betwijfelt.
Het openbaar onderwijs kampt sinds de verzelfstandiging met een tekort van ruim 4,5 miljoen dat de gemeente wil aanvullen. Op grond van een wet uit 1917 hoort het bijzonder onderwijs, dat zijn de christelijke scholen, een vergelijkbaar bedrag te krijgen.
Volgens de PvdA moet nog maar eens naar dat automatisme gekeken worden, maar de ChristenUnie en het CDA vinden dat de regeling niet ter discussie mag staan. Volgens CDA-raadslid Anne Kuik is ook op de christelijke scholen extra geld nodig, bijvoorbeeld om het wegvallen van de gesubsidieerde banen op de scholen te compenseren.