Regio sluit akkoord met NAM: half miljard voor toekomstige schade door bodemdaling

© Corry van der Laan/Groningen in Beeld
De NAM trekt minstens 500 miljoen euro uit om alle toekomstige schade aan dijken, bruggen en gemalen te vergoeden. Het gaat om schade die veroorzaakt wordt door bodemdaling als gevolg van gaswinning.
Het bedrijf heeft hierover een akkoord gesloten met de provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en havenbeheerder Groningen Seaports. Er moest een akkoord komen nu besloten is dat de gaskraan in Groningen dichtgaat.
In een overeenkomst tussen de regio en de NAM uit 1983 staat dat partijen op verschillende momenten een akkoord moeten sluiten over de vergoeding van schade door bodemdaling. Het sluiten van de gaskraan is één van die momenten. Nu het erop lijkt dat de gaswinning definitief wordt beëindigd, heeft de regio besloten zekerheid te eisen van de NAM.

Veertig centimeter

De bodem daalt op allerlei plekken als gevolg van gaswinning. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is dat op het diepste punt veertig centimeter. Door bodemdaling verandert het grondwaterpeil, wat schade aan waterwerken en gebouwen kan veroorzaken.
Het geld van de NAM is bedoeld om deze schade te herstellen. Het gaat niet om schade als gevolg van aardbevingen, dat staat hier los van.

Bedrag kan nog veranderen

Er kan nog meer geld bij komen. De commissie bodemdaling onderzoekt op dit moment namelijk alle mogelijke toekomstige kosten van bodemdalingsschade. Zodra dit onderzoek is afgerond, zal de commissie het uiteindelijke bedrag bepalen waarvoor NAM garant moet staan. Het gaat in totaal om maximaal 574,3 miljoen euro.
Mocht dat niet voldoende zijn, dan moet de regio opnieuw met het gasbedrijf om tafel.