Instellingen

Provincie Groningen bezuinigt miljoen op cultuur

GRONINGEN - De provincie Groningen gaat de komende jaren ruim een miljoen euro bezuinigen op Cultuur. Dat blijkt uit de concept-cultuurnota, die dinsdagmiddag is gepresenteerd

Om subsidie te krijgen moeten instellingen aan strenge criteria voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld inwoners stimuleren zelf aan cultuur te doen of een collectie hebben die van waarde is voor Groningen. Ook instellingen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de Groningse economie kunnen nog op een financiële bijdrage leveren.

Het Rijtuigenmuseum in Leek lijkt het grootste slachtoffer te worden. De geldkraan voor dit museum gaat helemaal dicht. In voorgaande jaren kreeg het museum 190.000 euro van de provincie. Donderdag krijgt het provinciebestuur meer dan 3500 protesthandtekeningen van het museum.

Ook het Groninger Museum moet flink korten. Vanaf 2013 krijgt het museum van directeur Kees van Twist 980.000 euro. Dat is drie ton minder dan nu het geval is.

Het proviciebestuur verandert niet zomaar van gedachten. Instellingen zijn beoordeeld op hun beleidsplan en die mogen ze niet meer herschrijven. Ze kunnen alleen hun stem laten horen tijdens de komende inspraakperiode. Het eindoordeel is aan Provinciale Staten, die nemen begin volgend jaar een besluit over de nota.