Verslavingszorg Noord-Nederland luidt de noodklok

GRONINGEN - Verslavingszorg Noord-Nederland luidt de noodklok over de kabinetsbezuinigingen. Door een forse verhoging van de eigen bijdrage zullen veel cliënten zorg mijden.
Ruim zeventig procent van de cliënten van de Verslavingszorg leeft van een uitkering. Die groep kan nauwelijks de door het kabinet voorgestelde eigen bijdrage betalen.
Verslavingszorg Noord-Nederland is bang dat de cliënten de zorg nu gaan mijden, waardoor er elders in de samenleving weer problemen gaan ontstaan.