Rehwinkel: Zorgen over veiligheid stad Groningen

GRONINGEN - Burgemeester Rehwinkel van Groningen maakt zich zorgen over de veiligheid in de stad Groningen.
Uit de miljoenennota, die dinsdag werd gepresenteerd, blijkt dat Groningen geen geld meer krijgt voor eigen veiligheidsbeleid. Ten opzichte van de laatste cijfers in mei van dit jaar moet de gemeente Groningen 5 miljoen euro extra inleveren. Daarvan was 1,5 miljoen euro bestemd voor veiligheid.
De bezuinigingen gaan ten koste van onder meer de buurtconcierges, veiligheid in wijken en de hulp voor huiselijk geweld.