Akkoord over Ecologische Hoofdstructuur

© Groningen in Beeld/Hilda Schuitema
GRONINGEN - De provincies en het Rijk hebben een akkoord bereikt over de bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur, de EHS.
Dat is de keten van aaneengesloten natuurgebieden door heel Nederland. In het akkoord is afgesproken dat de EHS wel voltooid wordt, maar drie jaar later dan gepland.

Het gebied wordt ook kleiner dan oorspronkelijk de bedoeling was.
De provincies worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de ecologische hoofdstructuur.
Het akkoord moet nog besproken worden door de provincie-besturen.