Instellingen

Hanzehogeschool krijgt lector bevolkingskrimp

GRONINGEN - De Hanzehogeschool in Groningen is op zoek naar een lector krimp.

Een lector is te vergelijken met een hoogleraar van een universiteit. Hij of zij wordt aangesteld voor een periode van vier jaar. De Hanzehogeschool heeft al lectoraten op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie en arbeidsparticipatie. Nu moet er dus ook een lector komen, die de krimp van de bevolking in z'n porteuille heeft.

De nieuwe lector moet onderzoeken waarom mensen uit sommige delen van onze provincie wegtrekken, maar ook waarom ze er juist blijven. Als dat bekend is, kan een krimpgebied voor anderen mogelijk weer aantrekkelijk worden gemaakt.

In onze provincie is de bevolkingskrimp een heet hangijzer. Met name Noord en Oost-Groningen worden getroffen door leegloop.