Steun voor plan verdwijnen taxi's van Grote Markt

GRONINGEN - De taxi's verdwijnen zo goed als zeker van de Grote Markt in de stad.
Een meerderheid in de Groninger gemeenteraad steunt dit voorstel van GroenLinks. De nieuwe taxistandplaats zou nodig zijn vanwege de aanleg van de tram. Als die er is, verdwijnt de bus ook en wordt de Grote Markt het domein van fietsers en voetgangers. GroenLinks stelt het Kwinkenplein voor als alternatief voor de taxi's. De chauffeurs vinden dat ze dan te veel worden weggestopt.