Instellingen

Onderzoek naar herindeling provincie Groningen

GRONINGEN - De provincie gaat onderzoek doen naar een gemeentelijke herindeling in Groningen. Dit gebeurt op verzoek van de Statenfracties van D66 en de ChristenUnie.

Afgesproken is, dat binnen een half jaar duidelijk moet zijn hoeveel gemeenten onze provincie over vijf jaar nog moet hebben. De fusie van gemeenten is noodzakelijk, omdat er steeds minder rijksgeld komt, terwijl gemeenten steeds meer taken krijgen.