GroenLinks zit in de maag met mogelijke ‘tabaksinvulling’ Michi Noeki in Oosterparkwijk

Een artist impression van de Michi Noeki
Een artist impression van de Michi Noeki © Gemeente Groningen
Nog even en dan kan de Oosterparkwijk in de stad gebruik maken van een splinternieuwe Michi Noeki. Een plek in de wijk waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een deel van het gebouw is al ingevuld, maar voor het tweede deel wordt nog gezocht naar een exploitant en mogelijk wordt dat tabaks- en gemakszaak CIGO.
Dat stuit de raadsfractie van GroenLinks tegen de borst. Want in hoeverre is een tabakszaak te rijmen met de ambitie van Groningen om een gezonde, rookvrije gemeente te worden? De Michi Noeki is nota bene betaald en gebouwd door de gemeente zelf, zegt raadslid Femke Folkerts.

Begrip bij terugkeer familiezaak

Het was eigenlijk de bedoeling dat tabakszaak Knollema een plek zou krijgen in het gebouwtje. Het familiebedrijf zat al vijftig jaar aan het Wielewaalplein in de wijk en moest vertrekken vanwege uitbreiding van de supermarkt. Vele honderden buurtbewoners tekenden een petitie om de zaak te behouden voor de wijk, maar dat is niet gelukt.
Voor een terugkeer van tabakszaak Knollema in de Michi Noeki had Folkerts nog begrip, omdat de winkel al zo lang in de wijk zat, vooral een sociale functie had en buurtbewoners een luisterend oor bood. Folkerts: ‘Maar CIGO is via allerlei bv’s gewoon onderdeel van de tabaksindustrie. Zij worden aan alle kanten gefaciliteerd.’
Formeel is de zaak overigens een gemakszaak en geen tabakszaak. Dat heeft te maken met de rest van het aanbod in de winkel en hoe dat aanbod zich verhoudt tot het tabaksaanbod.

Wijk heeft zelf gekozen

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) begrijpt de opmerking van haar partijgenoot in de gemeenteraad, maar zegt dat de wens uit de bewoners van de Oosterparkwijk zelf komt. De gemeente heeft een prijsvraag uitgeschreven om de Michi Noeki te vullen, waarbij partijen werden uitgenodigd om zich in te schrijven. Daar zijn nu nog twee opties voor over: CIGO is de ene optie en vishandel Moi eem! de andere.
‘Het is belangrijk dat de kiosk een invulling krijgt die gesteund wordt door de wijk’, zegt Wijnja. ‘Een CIGO als exploitant heeft wel een spanningsveld met de doelstelling van een rookvrije samenleving, maar het is een democratisch wijkproces. De inzendingen voor de invulling zijn beoordeeld door een commissie met onder meer de inwoners daarin. Zij hebben de CIGO als voldoende beoordeeld en zijn van mening dat een gemakszaak van toegevoegde waarde is. Dat is de reden dat het een van de kanshebbers is die nog over is.’

Stemmen op de favoriet

Het is uiteindelijk aan de wijk om te beslissen of de vishandel over de gemakszaak een plek krijgt in de Michi Noeki. Inwoners van de Oosterparkwijk kunnen tot en met 31 juli stemmen op hun favoriet.