Instellingen

Groninger Gemeenten overvallen door onderzoek herindeling

GRONINGEN - De Vereniging Groninger Gemeenten(VGG) voelt zich overvallen door het besluit van Provinciale Staten om onderzoek te verrichten naar gedwongen gemeentelijke herinrichting.

Volgens vice voorzitter Henk Jan Schmaal van de VGG lopen de partijen in Provinciale Staten op de muziek vooruit. 'Onlangs zijn er afspraken gemaakt met het provinciebestuur om eerst de resultaten af te wachten van een onderzoek naar bestaande samenwerkingsverbanden, daar moeten we op wachten' aldus Henk Jan Schmaal. Hij is wethouder van Veendam en dus ook vice voorzitter van de Vereniging Groninger Gemeenten.