Instellingen

Duikteams van brandweer verdwijnen mogelijk

GRONINGEN - De kans bestaat dat de duikteams van de brandweer in de provincie Groningen worden afgeschaft.

Dat heeft te maken met de kosten van de teams. Afschaffing van de duikteams betekent een besparing van 250.000 euro. In onze provincie zijn twee duikteams: één in Groningen en één in Delfzijl.

De afgelopen tijd is in kaart gebracht wanneer de duikteams zijn ingezet en of dit effectief is geweest. Bekeken wordt of er een goedkoper alternatief ingezet kan worden zoals de "grijpredding", waarbij de brandweerlieden vanaf de wal of boot hulp verlenen.

Aan het eind van het jaar wordt een besluit genomen over het al dan niet in stand houden van de duikteams.