Eerste concert Rammstein zorgde voor meeste geluidsoverlast

De show van Rammstein
De show van Rammstein © Eva Hulscher
Het online klachtenformulier van de gemeente Groningen voor de concerten van Rammstein is meer dan 540 keer ingevuld.
Verreweg de meeste klachten gingen over geluidsoverlast. Opvallend is dat het concert van donderdagavond voor beduidend meer overlast zorgde dan het tweede concert. Toen stond de wind niet meer richting de stad.

Eerste concert: vierhonderd klachten

Na het concert van donderdag is het formulier ruim vierhonderd keer ingevuld. Volgens woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen hebben sommige mensen meerdere keren geklaagd. Daardoor ligt het aantal overlastmeldingen feitelijk lager. Ook waren er stadjers die, al voor het concert begonnen was, hun beklag deden. Dat was meer een principieel beklag. Het concert van vrijdag leverde honderdveertig klachten op. Naast geluidsoverlast ging het om bijvoorbeeld wildplassen of parkeren.

Dinerbon of geldbedrag?

Vooraf kondigde de gemeente aan omwonenden 'met een passende tegemoetkoming' te compenseren. Reden hiervoor was dat de Duitse band ontheffing had gekregen om meer geluid te maken dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. De gemeente heeft nog niet duidelijk hoe ze hier handen en voeten aan geeft.
'We gaan eerst de rapporten van onze experts en de klachten nader analyseren. We leggen de objectieve geluidsmetingen over het overzicht van meldingen met geluidsoverlast. Pas daarna trekken we een conclusie over een eventuele tegemoetkoming en in welke vorm dat dan is.'
Het afbreken van het podium is zaterdagmiddag al ver
Het afbreken van het podium is zaterdagmiddag al ver
Wel is volgens de woordvoerder al duidelijk dat Rammstein zich gehouden heeft aan de verruimde norm van 103 decibel. 'Zowel op het veld als op de gevels van omwonenden zijn ze netjes onder de norm gebleven.'