Discussie over voorzitterschap economisch bureau Eemsdelta

DELFZIJL - In Delfzijl is discussie ontstaan over de benoeming van Patrick Brouns, de CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Groningen, tot projectleider van het nieuwe economische bureau Eemsdelta.
De fractie 2014 in Delfzijl vindt die benoeming onverstandig, omdat de kans op belangenverstrengeling groot is.
Brouns laat weten dat hij het provinciebestuur heeft geïnfomeerd over zijn werk als projectleider. Hij benadrukt in november te vertrekken bij het EZ Buro om plaats te maken voor een directeur.
Aan de totstandkoming van het bureau economische zaken voor het Eemsmondgebied is 3 jaar gewerkt. Het buro moet de economische ontwikkeling in de regio helpen stimuleren. Maar volgens de fractie 2014 is de uitwerking van de plannen verkeerd. Doordat de gemeenten Eemsmond en Delfzijl het niet eens konden worden, blijven zowel in de de Eemshaven, als op twee plekken in Delfzijl mensen verantwoordelijk voor economische zaken. De partij noemt dat nodeloze versnippering en geldverspilling.