Waterschappen zetten zich in voor vistrek

DELFZIJL - Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's investeren de komende jaren miljoenen euro's in maatregelen om de vrije trek van vis naar en van de zee mogelijk te maken.
Te denken valt aan de aanleg van vispassages. Ze krijgen daarvoor subsidie uit onder meer het Waddenfonds. De Waddenvereniging is blij met de maatregelen en heeft de waterschappen de 'Red de Eems Award' toegekend. Dit is een prijs voor instanties, die zich inzetten voor de gezondmaking van de Eems.