Wethouder diep door 't stof over Forum

GRONINGEN - De Groninger wethouder Ton Schroor is woensdag tijdens een spoeddebat over het Forum door het stof gegaan. "Het spijt mij"waren zijn letterlijke woorden.
Het debat over de 4 miljoen vertragingskosten die het Forum heeft opgelopen, was aangevraagd door de oppositiepartijen CDA en VVD. De vertraging was ontstaan doordat de provincie weigerde subsidie te verlenen en wethouder Schroor had het doen voorkomen alsof er met de provincie onderhandeld werd over terugbetaling van dat bedrag. Dat bleek niet het geval .
Wethoude Schroor moest tijdens het debat zijn excuses aanbieden voor het feit dat hij de partijen op het verkeerde been had gezet. De provincie betaalt wel de 300.000 euro rente over de uitgestelde subsidie, maar het bedrag van 4 miljoen euro moet de stad zelf uit de nieuwe grondexploitatie halen.
Eerder op de dag presenteerde de gemeente ook een nieuwe Forum-visie. Daarin staat onder meer dat het Forum veel bekender moet worden bij de Stadjers. Nu zijn er alleen activiteiten van Forum/Images in de voormalige Camera-bioscoop. De gemeente wil dat het Forum verbinding legt met andere culrurele instellingen in de stad en letterlijk "de stad en haar wijken intrekt.
Verder wordt er naast Forum-directeur Bas van Kampen een 2e kwartiermaker benoemd. Dat moet een bekend persoon uit de culturele wereld worden. Bij de opening in 2015 krijgt het Forum een nieuwe directie. Bas van Kampen wordt dan 65 en gaat met pensioen.