Bezuinigingen gezondheidszorg gehandhaafd

DEN HAAG - Het voorstel van de PvdA in de Tweede Kamer om de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg terug te draaien, heeft het niet gehaald.
Een meerderheid van VVD, CDA en PVV steunt de bezuinigingsplannen van het kabinet.

Met name uit de hoek van de Verslavingszorg bestaat grote weerstand tegen de bezuinigingen.

De vrees bestaat dat verslaafde cliënten de hulpverlening en zorg zullen mijden, als de eigen bijdrage in de kosten omhoog gaat.
Onder meer Verslavingszorg Noord-Nederland heeft gewaarschuwd dat daardoor de overlast voor de samenleving zal toenemen.