Overstromingsmaatregelen stagneren

GRONINGEN - Boerenorganisatie LTO Noord gaat niet meer meewerken aan plannen om meer landbouwgrond aan te wijzen voor waterberging.
De Provincies Groningen en Drenthe en de Waterschappen vinden dat de maatregelen die na de overstromingen van 1998 zijn genomen onvoldoende zijn.
Vooral in Noord Drenthe zou meer landbouwgrond beschikbaar moeten komen dat onder water kan lopen. LTO Noord vindt dat een slecht plan.