Subsidies stikstofaanpak noordelijke provincies volledig besteed

Silo's voor de opslag van mest
Silo's voor de opslag van mest © ANP
De tweede subsidieronde voor boeren in Groningen, Friesland en Drenthe, die de uitstoot van stikstof willen verminderen, is gesloten. Het subsidieplafond van 8,75 miljoen euro is binnen een week bereikt. Dat gold ook voor de eerste subsidieronde in juni toen er 13,75 miljoen euro beschikbaar was.
De meeste aanvragen voor subsidie waren voor een mestrobot, de aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en voor capaciteit voor mestopslag. In Friesland zijn 446 aanvragen ingediend, in Groningen 161 en in Drenthe 146, meldt de provincie Drenthe.
Voor de drie noordelijke provincies samen betekent dit dat ruim negentien procent van de melkveehouders subsidie heeft aangevraagd. De verwachte reductie van de stikstofuitstoot door de aangevraagde maatregelen per bedrijf is zo'n vijf procent.

Meer subsidies op komst

Met de subsidie willen de drie noordelijke provincies investeringen stimuleren die bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot binnen een landbouwbedrijf en bijdragen aan het verbeteren van de natuur. Op basis van de ervaring met de twee afgelopen subsidierondes bepalen de noordelijke provincies voor welke stikstofmaatregelen er dit najaar subsidies komen.