Bezuinigingen en lastenverzwaring waterschap

VEENDAM - Waterschap Hunze en Aa's gaat volgend jaar de lasten licht verhogen. Komend jaar krijgt het waterschap te maken met een extra uitgave van drie miljoen euro.
Dat komt doordat de vangst van muskusratten wordt overgenomen van de provincie en ook moet er extra worden bijgedragen aan de veiligheid bij hoog water. Via bezuinigingen en een lichte lastenverzwaring hoopt Hunze en Aa's het gat te kunnen dichten.