Top OM Noord-Nederland bezorgd over Ter Apel: 'Den Haag, zorg voor meer aanmeldcentra'

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen asielzoekers vorig jaar buiten
Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen asielzoekers vorig jaar buiten © ANP
Het kabinet moet snel ingrijpen om te voorkomen dat de situatie in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel weer net zo uit de hand loopt als vorig jaar zomer. Dat stellen hoofdofficier Diederik Greive en zijn collega, officier Tamar Klooster van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.
Beide officieren spreken zich uit in een interview (*) in de nieuwste editie van Opportuun, het huismagazine van het Openbaar Ministerie (OM). 'Bijna alle asielzoekers moeten binnenkomen via Ter Apel, dat loopt spaak. De aanmeld-, de opvangmogelijkheden en de werkbaarheid van procedures moeten snel worden vergroot.'
Deze oproep is op zichzelf niet nieuw. Onder anderen burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft zich de afgelopen jaren met de regelmaat van de klok op vrijwel dezelfde manier uitgelaten. Maar dat twee vertegenwoordigers van het OM zich nu openlijk zo uitspreken over de situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, mag opmerkelijk heten.

Kleine groep, veel overlast

Beide officieren wijzen op de problemen met asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsstatus. Deze relatief kleine groep 'veiligelanders' zorgt voor veel overlast in en om het dorp. Klooster spreekt van een grimmige sfeer: 'Het draagvlak voor het aanmeldcentrum en de opvanglocatie neemt af. Het is een heel beklemmend gevoel. Wat is de volgende stap, waar gaan we terecht komen? De situatie is uitzichtloos.'
Diederik Greive
Diederik Greive © ANP

Meer toezicht op crimineel gedrag

Asielzoekers categorisch uit voorzorg binnen de hekken opsluiten is geen optie, aldus Greive. 'Maar het is wel nodig dat er zicht is op het bestaan en de ontwikkeling van criminogene factoren in en rond het azc. En daar schort het nog wel eens aan.'
Mensen gaan denken dat Ter Apel gevaarlijk is, terwijl de meeste inwoners er heel graag wonen
Officier van justitie Tamar Klooster
Volgens Klooster is er onder de overlastveroorzakers sprake van steeds meer drank- en drugsgebruik en agressie. Daar komt bij dat asielzoekers, die in beginsel wel kans maken op een verblijfsvergunning, sneller worden overgeplaatst naar opvanglocaties elders. Klooster: 'De rest blijft in Ter Apel achter, met alle gevolgen van dien. Voor het azc en voor het dorp.'

Negatieve beeldvorming

De problemen rond het aanmeldcentrum leiden tot negatieve beeldvorming over Ter Apel en dat steekt beide officieren: 'Mensen gaan denken dat Ter Apel gevaarlijk is. En dat terwijl het allergrootste gedeelte van de inwoners er heel graag woont', aldus Klooster. 'De huidige problematiek trekt een te sterke wissel op hen', stelt Greive. 'Dus Den Haag, zorg voor meer aanmeldcentra.'
De taak van het OM is erop toe te zien dat de rechtsorde wordt gehandhaafd. Oftewel: het strafrechtelijk aanpakken van asielzoekers die over de schreef gaan. Maar er moet meer gebeuren, stellen beide officieren. In navolging van burgemeesters en bestuurders roepen ze Den Haag op met structurele oplossingen te komen. Greive: 'Maar zolang niet meer wordt bewogen is het dweilen met de kraan open.'

Explosieve situatie

Vorig jaar zomer kon het aanmeldcentrum in Ter Apel de toestroom van asielzoekers niet aan. Het kwam geregeld voor dat honderden mensen buiten voor de poort moesten slapen, omdat er binnen geen plek meer was. De vrees bestaat dat dit komend najaar nogmaals gebeurt. Dan wordt een nieuwe piek in de toestroom verwacht.
We hebben nu een probleem erbij en dat is de explosieve situatie in Ter Apel zelf
Officier van justitie Tamar Klooster
Klooster wijst nog eens op de toenemende spanningen: 'We hebben nu een probleem erbij en dat is de explosieve situatie in Ter Apel zelf, terwijl we wachten op het moment dat het ons als overheid qua instroom weer over de voeten loopt.'

Spreidingswet

In deze opmerking schuilt ook een pleidooi voor de veelbesproken spreidingswet. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) wil met deze wet het mogelijk maken gemeenten te dwingen mee te werken aan de opvang van asielzoekers om daarmee de druk op Ter Apel te verlichten. Vooral binnen de VVD bestaat veel weerstand hiertegen. Nu het kabinet is gevallen - over de kwestie van het recht op gezinshereniging voor vluchtelingen - lijkt de invoering van deze wet verder weg dan ooit.
(*) Het interview, waaruit in dit artikel wordt geciteerd, vond plaats vóór de val van het kabinet op 7 juli.